Cijene

Plaćate ono što koristite.

Wave that adds styling to the top of the 46elks website Wave that adds extra styling to the top of the 46elks website
SMS Messaging

Usluga

Cijena poruke

Mjesečna naknada

Pošalji poruku u Švedska

€ 0.046 po dijelu poruke € 0 za API pristup

Primi poruku

€ 0 poruka € 1 potreban broj
Pozivi

Usluga

Fiksna linija

Mobiteli

Pozivi prema X Švedska

€ 0.017 po minuti € 0.064 po minuti

Primi poziv prema IVR

€ 0 po minuti € 0 po minuti

Spoji poziv prema Švedska

€ 0.017 po minuti € 0.064 po minuti

Javljanje na poziv koristeći SIP / webRTC

€ 0 po minuti € 0 po minuti

Usluga

Mjesečna naknada

Korisnički računi za SIP / webRTC

€ 3 mjesečno
MMS Messaging

Usluga

Cijena poruke

Mjesečna naknada

Pošalji MMS u Švedska

€ 0.14 poruka € 0 za API pristup

Primi MMS

€ 0 poruka € 27.5 potreban broj
Virtualni telefonski brojevi

Usluga

Fiksni brojevi

Mobilni brojevi

Virtualni telefonski brojevi

€ 1 mjesečno € 1 mjesečno

Virtualni MMS brojevi

€ 27.5 mjesečno

Bring your own number

€ 2 mjesečno € 2 mjesečno

Dodatni pozivni kanali

€ 3 mjesečno € 3 mjesečno

Sve prikazane cijene ne uključuju PDV.

Naplata će se izvršavati u eurima, cijene u kunama su samo za usporedbu.

Kontaktirajte sales@46elks.com ako vam je potreban prošireni Ugovor o razini pružanja usluga SLA.


Get started with an account Wave that adds styling to the bottom of the 46elks website
White moon and white stars on a blue background with a shining Elk