Cijene

Plaćate ono što koristite.

Wave that adds styling to the top of the 46elks website Wave that adds extra styling to the top of the 46elks website
SMS Messaging

Usluga

Cijena poruke

Mjesečna naknada

Pošalji poruku u Ujedinjene države

29 lipa po dijelu poruke 0 kn za API pristup

Primi poruku

Nazovite nas
Pozivi

Usluga

Fiksna linija

Mobiteli

Pozivi prema X Ujedinjene države

16 lipa po minuti 16 lipa po minuti

Primi poziv prema IVR

0 lipa po minuti 0 lipa po minuti

Spoji poziv prema Ujedinjene države

16 lipa po minuti 16 lipa po minuti

Javljanje na poziv koristeći SIP / webRTC

0 lipa po minuti 0 lipa po minuti

Usluga

Mjesečna naknada

Korisnički računi za SIP / webRTC

23 kn mjesečno
MMS Messaging

Usluga

Cijena poruke

Mjesečna naknada

Virtualni telefonski brojevi

Usluga

Fiksni brojevi

Mobilni brojevi

Virtualni telefonski brojevi

23 kn mjesečno Nazovite nas

Dodatni pozivni kanali

23 kn mjesečno 23 kn mjesečno

Sve prikazane cijene ne uključuju PDV.

Naplata će se izvršavati u eurima, cijene u kunama su samo za usporedbu.

Kontaktirajte sales@46elks.com ako vam je potreban prošireni Ugovor o razini pružanja usluga SLA.


Get started with an account Wave that adds styling to the bottom of the 46elks website
White moon and white stars on a blue background with a shining Elk